กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝึกการคิดวิเคราะห์ ฝึกการใช้ภาษา

การดูหนัง เป็น 1 ในการเรียนรู้ของบ้านนี้

ส่วนใหญ่ศีลดูเรื่องเดิมซ้ำๆ ที่เคยดูแล้ว

ตอนเด็กดูเพื่อความเพลิดเพลิน แต่พอโตมาระดับนี้ เราเพิ่มเรื่องราวให้เขาคิดมากขึ้น

จบเรื่องนี้เราจะเขียนสิเคราะห์ ไม่ต้องกังวลว่า เรื่องจะยาก ก็แค่คำถาม "ถ้าลูกเป็นคนนี้ ลูกจะทำอย่างไรกับสถานการณ์นี้"

หัดทบทวนตัวเอง หัดวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลอื่น ชอบไม่ชอบอย่างไร เราคุยกันได้ และแก้ปัญหาร่วมกันึ