ทำขนมปังกรอบกัน
วันนี้ป่าป๊าจะทำขนมปังกรอบ ต้นปุณณ์เลยอาสามาช่วยมาช่วยหั่นขนมปัง
สิ่งที่ได้ 
  1. ได้รู้จักการระมัดระวังในการใช้มีด
  2. รู้จักรูปทรงเต๋า ทรงสีเหลี่ยม
  3. ความสัมพันธ์กันระหว่างมือทั้งสองข้าง 
  4. กล้ามเนื้อมัดเล็ก
  5. ฝึกสมาธิ การจดจ่อในการทำงาน