พี่โฟกัสชวนมาเล่นขายของกัน
กิจกรรมกลางแจ้งเล่นเพื่อเรียนรู้
พี่โฟกัสชวนเพื่อนๆมาเล่นขายของกันเล่นสมมุติขายของขายขนมและอาหารต่างๆผลัดกันซื้อและขายอย่างสนุกสนาน เป็นการเล่นสมมติ เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็ก