เรียนรู้สระ+ระบายสี
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
วันนี้พี่โฟกัสเรียนรู้สระ โดยการเติมสระที่ขาดหายไปในคำ ซึ่งวันนี้เรียนรู้เกี่ยวกับสระ ะ.-า,- ิ,- ี,- ึ, - ื, - ุ,- ู แล้วก็ฝึกอ่านและระบายสีโดยสร้างภาพด้วยสีเทียน และยังเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่อีกด้วย