เรียนรู้คณิตศาสตร์
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
วันนี้พี่โฟกัสเรียนรู้จำนวนนับเลขไทย- เลขอารบิค การบวกโยงภาพจับคู่กับจำนวนนับเลขไทย