ขนมชั้นดอกไม้หลากสี
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
กิจกรรม :  ขนมชั้นดอกไม้หลากสี
 
เป้าหมาย : ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีส่วนร่วมในการทำขนมไทย
 
ผลที่ได้รับ
  1. มีส่วนร่วมในการเตรียมวัตถุดิบและลงมือทำตามขั้นตอน
  2. เรียนรู้การผสมสี
  3. เรียนรู้ขนมของไทย
  4. กล้ามเนื้อมัดเล็กใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว
  5. มีความภูมิใจในตนเอง
พัฒนาการด้านสังคม