กิจกรรมปีใหม่จีน หรือตรุษจีน กะรัตมีทำโคมไฟกับเพื่อนๆในโรงเร

กิจกรรมปีใหม่จีน หรือตรุษจีน กะรัตมีทำโคมไฟกับเพื่อนๆในโรงเรียนสอนภาษาจีน