ต่อเลโก้
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เป็นการต่อเลโก้ตามแบบ
เป็นการต่อเลโกตามแบบที่มีวิธีการต่อเป็นขั้นตอน ช่วยฝึกความกล้าลองผิดลองถูก สร้างความมั่นใจและภูมิใจในตนเอง ฝึกความอดทน  การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างจินตนาการ