เก็บขยะรอบชายหาด
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
-กิจกรรม ผู้เรียนได้ไปเข้าค่ายในโครงการของศาสตร์พระราชา(คบเด็กสร้างเล)3วัน2คืนในวันที่18-20ตุลาคา2566 ณ.ชุมพรคาบาน่ารีสอร์ท จ.ชุมพร เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกการช่วยเหลือตัวเองและปลูกฝังให้เด็กรักสิ่งแวดล้อมซึ่งในกิจกรรมได้มีการช่วยกันดูแลเก็บขยะรอบชายหาด
 
-ประโยชน์ที่ได้รับ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

by เบ็ญจมาศ จรเดช on Nov 11, 2023

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง