เตรียมตัวเองก่อนและหลังฝึกซ้อม
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
วันนี้เพื่อนๆในทีมไม่ซ้อม พ่อเลยชวนต้นปุณณ์ออกมาซ้อมเอง ระหว่างรอพ่อตั้งสนามก็แต่งตัวใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวด้วยตัวเอง และเมื่อซ้อมเสร็จแล้วก็ช่วยเก็บสนามจะได้กลับบ้านเร็วๆ
เป้าหมาย : ดูแลตัวเองโดนไม่ต้องบอก
 
สิ่งที่ได้
  1. รู้จักการดูแลตัวเอง
  2. ฝึกการช่วยเหลือผู้อื่น
  3. ฝึกสมาธิจดจ่อ การตั้งใจทำงานที่อยู่ตรงหน้า