เข้าพบท่านวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักกีฬาฯ พร้อมรับโอวาท
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยเอก สันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายโชติวิทย์ ธิมาทาธีรโรจน์ นำทีมนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถ เอ็มแปดเชียงใหม่ จำนวน 5 คน เข้าพบท่านวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักกีฬาฯ พร้อมรับโอวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬา สร้างความภาคภูมิใจในฐานะเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นเกียรติแก่นักกีฬาและวงศ์ตระกูลสืบไป จากการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย (Thailand Balance Bike Championships 2023) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ณ ห้องรับรองสำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการแข่งขันปีนี้ นักกีฬาที่มีคะแนนรวมสูงสุดจาก 4 สนาม (5 ลำดับ) จะได้ครองถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีรายนาม ดังนี้ 1. ด.ช.ณัฐวรรธน์ จันทร์ใส รุ่น อายุ 5.1-5.5 ปี 2. ด.ญ. ภูริชญา ประเวทย์จิตต์ รุ่นอายุ 5.6-6.0 ปีหญิง 3. ด.ช. ปุณณเกียรติ์ เปรมปิติกูลวัฒณา รุ่นอายุ 4.1-4.5 ปีชาย 4. ด.ช. ธนากฤต อานอ่อน รุ่น Open Big 5.0-10 ปีชาย 5. ด.ช. ธีรฉัตร มัจฉากล่ำ รุ่นอายุ 4.1-4.5 ปีชาย
เป้าหมาย : นั่งรับฟังโอวาทอยู่กับที่ 
 
สิ่งที่ได้
  1. ได้รู้จักการวางตัวในสถานการณ์ต่างๆ
  2. รู้จักบังคับ ข่มใจตนเอง
  3. รู้จักการเคารพผู้ใหญ่
  4. รู้จักภาคภูมิใจในตัวเอง
  5. รู้จักยินดีกับผู้อื่น