เลือกระบายภาพที่เป็นผลไม้ให้สวยงาม
กิจกรรมไอคิวเด็ก
วันนี้พี่โฟกัสทำกิจกรรมไอคิวเด็ก ณะดับปฐวัย โดยให้เลือกระบายสีภาพที่เป็นผลไม้ เพื่อเป็นการฝึกการสังเกตุ ไหวพริบ เพิ่มสติปํญญา