ช่วยย่าทวดถอนหญ้า
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
วันนี้ย่าทวดพาออกมาเดินเล่นข้างบ้าน
แล้วเห็นย่าทวดถอนหญ้า ปกป้องก็เข้าไปช่วยย่าทวดถอนหญ้าข้างบ้านออกได้เยอะแล้วช่วยกันอยู่นาน 
ผลลัพธ์ที่ได้ 
-ได้ฝึกการอดทน
-ได้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก
-ได้รู้จักการมีน้ำใจช่วยเหลือ 
-ได้สมาธิ
-ได้ผ่อนคลายอารมณ์