หาหมอฟัน
วันนี้พาปกป้องมาตรวจสุขภาพฟันกันหน่อย
มาตรวจฟันกันวันนี้คุณหมอเหมือนจะเห็นฟันผุ 1 ซี คุณหมอเลยให้ปกป้อง x-ray ดูฟันกันว่าผุเยอะแค่ไหนแล้วคุณหมอก็พาปกป้องอุดฟันเลย 
มาหาหมอครั้งแรกปกป้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากๆ คุณหมอก็ให้รางวัลมา