ฝึกยกนิ้วเป็นตัวเลข
วันนี้มาฝึกบริหารนิ้วมือกัน
 โดยการฝึกจะใช้การชูนิ้วเป็นตัวเลข เช่น ชูนิ้วชี้ 1 นิ้วก็คือเลข 1
ชูนิ้วชี้กับนิ้วกลางก็คือเลข 2 ให้ทำไปจนถึงเลข 10 เลยฝึกให้รู้จักจินตนาการเรื่องตัวเลข 
ผลลัพธ์ที่ได้ 
-ได้ฝึกสมองทั้ง 2 ซีท 
-ได้สมาธิ 
-ได้จินตนาการ 
-มีความมั่นใจในตัวเอง