ต่อรถกระดาษ
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
วันนี้ได้รถกระดาษมา 1 คัน
เราก็จะมาเริ่มต่อกันแต่คันนี้ยากนิดหน่อย ยากตรงเวลาใส่รูยากมันไม่ล็อคคันนี้ปกป้องลุยต่อเองเลยแม่มีช่วยต่ออีกหน่อยเวลาไม่ได้ 
ผลลัพธ์ที่ได้ 
-ได้ความภาคภูมิใจในตนเอง
-ได้ฝึกดูแบบเองว่าต้องทำอย่างไง
-ได้ความมั่นใจในการทำ
-ได้สมาธิจดจ่อ