ช่วยเช็คกระจก
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
วันนี้มาช่วยกันทำคาวมสะอาด
ปกป้องมีหน้าที่รับผิดชอบช่วยเช็คกระจกหน้าห้องทำให้เรียบร้อย
ผลลัพธ์ที่ได้
-ได้มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น
-ได้รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ
-ได้รู้จักใช้แล้วเก็บ