พี่โฟกัสวาดรูปแมลงเต่าทองพ่อแม่ลูกแล้วระบายสี
กิจกรรมศิลปะ
พี่โฟกัสวาดรูปแมลงเต่าทองพ่อแม่ลูกแล้วระบายสีตามจินตนาการณ์