วันนี้พี่โฟกัสเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เรียนรู้คำศัพย์หมวด blue
เรียนรู้ความหมาย ฝึกเขียนแล้วระบายสีตามคำศัพย์ที่กำหนด