เรียนรู้วัน/เดือน/ปี
กิจกรรมท่องประจำวัน
จะท่องเกี่ยวกับ 1อาทิตย์มี7วันและ 1ปีมี12เดือน