เต้นเข้าจังหวะและทำกิจกรรมทายคำศัพท์
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เต้นเข้าจังหวะและทำกิจกรรมทายคำศัพท์กับพี่ๆ สนุกมากๆเลยค่ะ
กิจกรรม : เต้นเข้าจังหวะและทำกิจกรรมทายคำศัพท์
 
เป้าหมาย : มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
 
ผลที่ได้รับ 
  1. เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
  2. ปฏิบัติตามข้อตกลงในการเล่นร่วมกัน
  3. รู้จักการรอคอยตามลำดับ
  4. ได้เรียนรู้คำศัพท์และกิจกรรมการเต้นเข้าจังหวะ
  5. มีความสุขและสนุกสนานในการทำกิจกรรม

พัฒนาการด้านสังคม