อาเหลียงช่วยใส่ถ่านในเตาปิ้งหมู วันนี้ตื่นตีห้าออกมาช่วยกัน

อาเหลียงช่วยใส่ถ่านในเตาปิ้งหมู

วันนี้ตื่นตีห้าออกมาช่วยกันขายของ

3 กันยายน 2563