นอนกลางวัน
กิจกรรมนอนของเด็กอนุบาล
ทุกวันหลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ ก็จะนอนกลางวันเพื่อพักผ่อนสมองเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ

by ศรีไพร on Sep 04, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page