ไปออกกำลังกายช่วงเย็นที่สวนสาธารณะแยกประเวศ
เล่นเครื่องเล่น
เล่นสไลเดอร์​ ฝึกความกล้าในการลงจากความสูงชัน
เล่นม้าโยกพลัดกันโยก​ ไปมา
เล่นม้าหมุน​ ความสามัคคีในการช่วยกันหมุน