สร้างสรรค์ภาพด้วยสีน้ำ
กิจกรรมศิลปะ
วันนี้พี่โฟกัสเรียนรู้การสร้างสรรค์ภาพด้วยสีน้ำโดยใช้พู่กัน วันนี้มีคุณพ่อเป็นคุณครูค่ะ วันนี้คุณพ่อสอนเรื่องเทคนิคการระบายสีการใช้มือการวางมือและเทคนิคการผสมสีให้กับพี่โฟกัสค่ะ