พี่โฟกัสทำแปลงผักกับพ่อ
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์
พี่โฟกัสสนุกสนานมากที่ได้ช่วยพ่อทำแปลงผักโดยใช้คราดพรวนดินแล้วก็เอาหญ้าออก เพื่อจะปลูกผักบุ้ง ผักกาด ผักชี ผักคะน้า
วันนี้พี่โฟกัสได้รู้จักกับวัชพืชหรือหญ้าชนิดต่างๆในแปลงผัก มีทั้งหญ้าที่มีหนามและไม่มีหนามได้เรียนรู้เกี่ยวกับกันระมัดระวังป้องกันตนเองไม่ให้ถูกหนามตำและ ได้เรียนรู้วิธีทำแปลงผัก และได้ออกกำลังกายอีกด้วย