ทานข้าวกลางวันค่ะ
กิจกรรมด้านอาหาร
เที่ยงแล้วได้เวลาทานข้าวกลางวัน ของพี่โฟกัสแล้วค่ะ