เรียนรู้คำศัพย์ภาษาอังกฤษและฝึกเขียนตามรอย
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
เรียนรู้คำศัพย์และฝึกเขียนตามรอย คําศัพท์ภาษาอังกฤษเช่น a bat,a cat,a mat,a rat