พี่โฟกัสเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
พี่โฟกัส ฝึกท่องก.ไก่ และคัดไทย สะกดและผสมคำง่ายๆ