วันนี้อรกัญญาฝึกเขียน ฝึกนับให้ตรงกับจำนวนภาพที่นับได้ ค่ะ

วันนี้อรกัญญาฝึกเขียน ฝึกนับให้ตรงกับจำนวนภาพที่นับได้ ค่ะ