พี่โฟกัสฝึกฟ้อนล่องแม่ปิงกับเพื่อนๆ
กิจกรรมศิลปะและดนตรี
วันนี้เด็กๆนักเรียนกลุ่ม HomeSchool อำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ มารวมกลุ่มกัน ฝึกฟ้อนล่องแม่ปิง เพื่อจะไปแสดงในวันลอยกระทง