พี่โฟกัสไปร่วมทานเจในเทศกาลกินเจที่โรงเจ
กิจกรรมธรรมะ
หนึ่งมื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตาย พี่โฟกัสไปร่วมทานเจในช่วงเทศกาลกินเจเดือน9ที่โรงเจของสถานธรรมเอินเต๋อพรมจันทร์ ที่บ้านสหกรณแปลง2 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่