ไปลอยกระทงในคืนลองไฟ
สืบสานศิลปะประเพณีไทย
คืนนี้เป็นคืนลองไฟก่อนวันกระทง 1 วันพี่โฟกัสไปลอยกระทงและไปดูโคมกับครอบครัว