เล่นเพื่อเรียนรู้
ฝึกสมองและเชาวน์ปัญญา
กิจกรรมการเล่นของพี่โฟกัสวันนี้มี ต่อเลโก้ เป็นรูปร่างต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ แมว ปราสาทรถเคลื่อนที่ แล้วนำสูบมาสูปลูกโป่งโดย เอายางรัด มารัดสูบกับลูกโป่งไว้ให้แน่นไม่ให้ หลุด  เสร็จแล้วก็เอามาโยนเล่นด้วยความสนุกสนาน