ฝึกหัดอ่านและเขียนคำ
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
วันนี้พี่โฟกัสกิจกรรมภาษาไทย ฝึกอ่านและเขียนคำ ตามตัวอย่างในแบบฝึกหัดภาษาไทย