เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
วันนี้พี่โฟกัสกิจกรรม เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์กับครู CJ วันนี้เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่า This is a... วันนี้ได้ รู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษหลายๆคำเช่น Paper pencil spider-man King Queen Print princes turtle