พี่โฟกัสป้อนข้าวน้อง
พี่ดูแลน้อง
พี่โฟกัสช่วยแม่เูแลน้องโดยการป้อนข้าวน้องช่วยแม่ค่ะ