เรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
การฝึกอ่านเขียน
วันนี้พี่โฟกัสกับเพื่อนๆมีกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์กับครู CJ วันนี้ เรียน รู้เรื่องสี ซึ่งวันนี้คุณครูสอนเรื่องสีต่างๆ และ เรียนรู้เกี่ยวกับการ เรียกสีกับสิ่งของ เช่น The Open Is Blue. The Paper is white. เป็นต้น