ปั้นดินน้ำมันเป็นรูปตามตัวอักษร
ฝึกหัวศัพท์
ได้ปั้นกดินน้ำมันตามรูปสัตว์ที่ชอบและเรียนคำศัพท์แต่ละตัวอักษร​  ภาษาอาหรับ