ชั่วโมงภาษาอังกฤษกับอาหลุยส์
 พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆที่ได้พบเจอมากับเจ้าของภาษา รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง แต่ที่อยากได้คือเด็กๆรู้จักการตั้งคำถามและอธิบายสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง และสามารถกล้าที่จะพูดคุยโต้ตอบกับเจ้าของภาษาได้