พี่โฟกัสรดน้ำผัก
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์
วันนี้ตื่นเช้ามาหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วพี่โฟกัสก็ไปรดน้ำผักในสวนผักอินทรีย์ที่ช่วยกันปลูกผักไว้กับพ่อและแม
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์เป็นการออกกำลังกายช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่สร้างพัฒนาการด้านร่างกาย และด้านอารมณ์และจิตใจ เพราะเป็นการสร้างสมาธิฝึกนิสัยให้เด็กใจเย็น