มีคำถามเกี่ยวกับร่างกาย จึงให้เรียนรู้จากหนังสือประกอบยูทูบ

มีคำถามเกี่ยวกับร่างกาย จึงให้เรียนรู้จากหนังสือประกอบยูทูบ เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น

วันนี้มีคำถามเกี่ยวกับระบบเลือดหมุนเวียนในร่างกาย ให้ทำบันทึกเรื่องอวัยวะภายใน ภายนอก