ทำกิจกรรม​กับเพื่อนๆที่ห้องสมุด​รัไหม
ที่ห้อ​งสมุดรังไหมมีกิจกรรม​ให้เด็กๆทุกเสาร์​อาทิตย์​
กิจกรรม​ใกล้​วันลอยกระทง​ฝึกทำกระทง​เพื่อไปในวัน ลอยกระทง​กับ​เพื่อ​น​ๆ​