ทำไก่อบฟางกันครับ
   เรียนรู้การทำอาหารด้วยการใช้ฟางเป็นวัสดุให้ความร้อนผ่านปี๊บ ที่ด้านในเป็นไก่ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคิดว่าเราอบอะไรได้บ้าง หรือใช้อะไรแทนฟางหรือปี๊บได้บ้าง เพื่อฝึกการคิดนอกรอบและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์