ทำไก่อบฟางกันครับ
   เรียนรู้การทำอาหารด้วยการใช้ฟางเป็นวัสดุให้ความร้อนผ่านปี๊บ ที่ด้านในเป็นไก่ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคิดว่าเราอบอะไรได้บ้าง หรือใช้อะไรแทนฟางหรือปี๊บได้บ้าง เพื่อฝึกการคิดนอกรอบและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

by Apichart on Feb 05, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page