ด้านร่างกาย
พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้วยการปีนป่ายอย่างอิสระ
หาวิธีขึ้นและลงต้นไม้ได้ด้วยตนเอง คิดและวิเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาได้ สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้เป็นอย่างดี ตาและมือประสานสัมพันธ์กัน