เรียนรู้พัฒนาตนเองด้าน ศิลปะ งานประดิษฐ์ และงานฝีมือ ป.2
เรียนวาดรูปภูเขาฟูจิ
ภูเขาฟูจิ
น้ำตก
เกาะ
หัดวาดเองดูตามยูทูป
หัดวาดรูปเองดูตามในยูทูป
ร้อยเข็มเย็บผ้าอย่างเครียด
หัดเย็บกระเป๋า
ฝึกตอกตะปูไม่ให้โดนมือก่อน
ฝึกทักษะในด้านศิลปะ วาดรูป ระบายสี ฝึกระบบประสาทสัมพันธ์ผ่านการทำงานศิลปะวาดรูป สื่อสารถ่ายทอดตามจินตนาการ
-   เรียนคอร์สวาดรูปที่สถาบัน Star Art  และฝึกวาดรูปเองที่ชอบดูตามในยูทูป
 
-   เบื้องต้นหัดตอกตะปูให้ไม่โดนมือ
 
-   ร้อยเข็มเย็บผ้า ให้หัดเย็บกระเป๋า