กิจกรรมรับรางวัลและใบประกาศการแข่งขันกีฬาเทควันโด

กิจกรรมรับรางวัลและใบประกาศการแข่งขันกีฬาเทควันโด