กีต้าร์ไปเที่ยวขัวเหล็ก
กิจกรรมเรียนรู้นอกบ้าน
กีต้าร์กับพี่โฟกัสไปเที่ยวขัวเหล็ก อยู่ในเขตป่าสงวนอุทยานแห่งชาติศรีลานนาที่ท้ายหมู่บ้าน