กีต้าร์เล่นน้ำคลายร้อนกับพี่โฟกัส
กิจกรรมออกกำลังกาย
วันนี้เป็นช่วงหน้าร้อนอากาศร้อนมากสองพี่น้องกีต้าร์กับพี่โฟกัสพากันไปเล่นน้ำในสระว่ายน้ำกันอย่างสนุกสนานไม่ยอมขึ้นกันเลยทีเดียว
เป็นกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญาซึ่งกิจรรมนี้เสริมสร้างพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน 12 มาตราฐาน
การเรียนรู้แบบองค์รวม
   - สุขชีวิตที่สมดุล
   - ขีดเขียนเรียนสนุก