พี่โฟกัสฝึกบวกลบเลข
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
พี่โฟกัสฝึกบวกลบเลขหนึ่งหลัก ในแบบฝึกหัดด้วยวิธีการนับมือค่ะ